Workshop ‘Lezen met de Leescyclus’

Werk jij als docent Nederlands in de onderbouw havo/vwo en/of in het (v)mbo? Worstel je met de leesmotivatie van je leerlingen? Dan is deze workshop iets voor jou.

13:00 - 14:00
Deelsessie 2
Mees Zaal

Tijdens de workshop laten Iris Kamp en Yvette Jansen je een les jeugdliteratuur ervaren. De les is ingericht volgens het didactische model De Leescyclus. Dit model is gebaseerd op drie uitgangspunten: leesplezier, maatwerk en ervaringsgerichte didactiek. Met De Leescyclus werken de leerlingen aan hun literaire competentie en vinden ze dat nog leuk ook!

Kortom, De Leescyclus helpt je jouw lessen zo in te richten dat de leerlingen gestimuleerd worden jeugdliteratuur te gaan lezen en blijven lezen. Nieuwsgierig geworden? Doe mee!

Iris Kamp en Yvette Jansen zijn beiden auteurs van het handboek Jeugdliteratuur & Didactiek. Handboek voor vo en mbo (2019).

Deel deze pagina: