over Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek zet zich in om van jongeren lezers te maken. Dat doen haar medewerkers door educatieve programma’s op het gebied van literatuuronderwijs en leesbevordering te ontwikkelen en aan te bieden binnen het vak Nederlands in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs en de pabo. Hiermee nemen jaarlijks tienduizenden jongeren deel aan onze leesbevorderingsprogramma’s, waarbij we een adviserende en faciliterende rol op ons nemen.

Passionate Bulkboek biedt jongeren educatieve programma’s aan met leesbevordering als doel. De programma’s sluiten naadloos aan op de kerndoelen en elke methode Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs, op het mbo en de pabo. Zij is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) Er Was EensJonge JuryDe Inktaap, de Dag van de Literatuur, de Dag van het Literatuuronderwijs en de Anna Blaman Prijs.

Veelgestelde vragen

Wat is de Dag van het Literatuuronderwijs?

De Dag van het Literatuuronderwijs is een tweejaarlijks symposium voor docenten Nederlands, bibliothecarissen en andere experts uit het educatieve veld.

Tijdens dit symposium gaan gevestigde en opkomende auteurs met elkaar in gesprek, delen onderwijs- en taalexperts hun kennis op inspirerende wijze, en ontmoet u collega’s en andere vakgenoten. Zo kunt u uw eigen kennis verdiepen en ervaringen delen met collega’s en vakgenoten.

In een uitgebreid programma van lezingen, voordrachten, workshops, interviews en masterclasses komen actuele vraagstukken uit het literatuuronderwijs aan bod. Ook is er een speciaal programma voor leraren Nederlands in opleiding, en een programma voor mediathecarissen.

De eerstvolgende editie van de Dag van het Literatuuronderwijs vindt plaats op 5 november 2024.

Jazeker! Het symposium is toegankelijk voor docenten, mediathecarissen, bibliothecarissen en andere onderwijsprofessionals.

Bent u leraar in opleiding of mediathecaris? Dan bestelt u een speciaal studenten- of mediathecaristicket via onze webshop.

Weet u niet zeker welk ticket u moet kopen? Mail dan naar info@dagvanhetliteratuuronderwijs.nl of bel 010 – 276 26 26.

Deel deze pagina: