Verschillende thema’s

Elke editie van het symposium staat een actueel thema centraal. Voor de meest recente editie (2022) was dit ‘Literatuuronderwijs, met de tijd mee’, waarbij veranderingen in zowel de manier waarop leerlingen lezen als de aandacht voor diversiteitsthema’s in literatuur centraal stonden. Een ander voorbeeld is het thema van de editie van 2000: ‘De school als poldermodel’. Hierbij draaide het symposium om de school als organisatie en over geïntegreerd literatuuronderwijs. Andere jaren stonden onderwerpen als smaakontwikkeling in de literatuur, de kracht en macht van verhalen en de discussie rondom wel of niet het lezen voor de lijst centraal.

Breder spectrum

Door de jaren heen werd het spectrum van het symposium breder: het aanbod lezingen en workshops voor eerstegraads docenten Nederlands werd uitgebreid met programma’s voor tweedegraads docenten Nederlands, waardoor ook het stimuleren van leesplezier in de (onderbouw en/of vmbo/mbo) klas aan de orde komt.

Vanaf 2013 worden ook nadrukkelijk studerenden voor eerste- en tweedegraads docenten Nederlands (Lio’s) geënthousiasmeerd om deel te nemen aan de Dag van het Literatuuronderwijs, o.a. door een eigen programmering en een aangepaste ticketprijs. Ook biblio- en mediathecarissen kunnen sinds een aantal jaar een speciaal samengesteld programma volgen.

Handboek Literatuuronderwijs

Om ook na het symposium te blijven inspireren verscheen tot 2018 na iedere editie het Handboek Literatuuronderwijs. In het handboek werd door middel van columns en wetenschappelijke artikelen dieper ingegaan op de onderwerpen die tijdens het symposium aan bod kwamen. De meest recente edities van het Handboek zijn hier te vinden:

Handboek 2017-2018 Handboek 2015-2016 Handboek 2013-2014 Handboek 2011-2012

Deel deze pagina: