Om ook na het symposium te blijven inspireren verscheen tot 2016 na iedere editie het Handboek Literatuuronderwijs. In het handboek werd door middel van columns en wetenschappelijke artikelen dieper ingegaan op de onderwerpen die tijdens het symposium aan bod kwamen. De edities 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 en 2017-2018 van het Handboek zijn op deze website terug te vinden.

Elke editie van het symposium staat een actueel thema centraal. Voor de komende editie (2022) is dat ‘Literatuuronderwijs, met de tijd mee’; en in 2000 was dit thema bijvoorbeeld ‘De school als poldermodel’, waarbij het draaide om de school als organisatie en over geïntegreerd literatuuronderwijs. Andere jaren stonden onderwerpen als smaakontwikkeling in de literatuur, de kracht en macht van verhalen en de discussie rondom wel of niet het lezen voor de lijst centraal.

Door de jaren heen werd het spectrum van het symposium breder: het aanbod lezingen en workshops voor eerstegraads docenten Nederlands werd uitgebreid met programma’s voor tweedegraads docenten Nederlands, waardoor ook het stimuleren van leesplezier in de (onderbouw en/of vmbo/mbo) klas aan de orde komt.

Vanaf 2013 worden ook nadrukkelijk studerenden voor eerste- en tweedegraads docenten Nederlands (Lio’s) geënthousiasmeerd om deel te nemen aan de Dag van het Literatuuronderwijs, o.a. door een eigen programmering en een aangepaste ticketprijs.

In 2018 is het thema ‘De tijd van je lezen’. Onderwerpen die in het programma terugkomen zijn o.a. de voor leerlingen beschikbare tijd om te lezen (in de klas, zoals met vrij lezen, en thuis); tijdloze klassiekers vs nieuwe letteren; literatuurgeschiedenis, concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen en vakoverschrijdend literatuuronderwijs.

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende edities van het Handboek Literatuuronderwijs.

Handboek 2017-2018
Handboek 2015-2016
Handboek 2013-2014

Handboek 2011-2012
Handboek 2009-2010
Handboek 2007-2008
Handboek 2005-2006
Handboek 2003-2004
Handboek 2001-2002

Deel deze pagina: