Spiegels en vensters: inzicht in jezelf en anderen via literatuuronderwijs

Met Marloes Schrijvers

‘Books give us windows into the lives of others, and mirrors so that we can better see ourselves’, zo stelt auteur John Green: door het lezen van literatuur verkennen we wie we zijn en hoe we ons tot anderen verhouden. In haar promotieonderzoek heeft dr. Marloes Schrijvers samen met docenten een literatuurdidactiek ontwikkeld waarin dit idee centraal staat. Deze dialogische aanpak bleek het inzicht in ‘de mens’ van havo 4-leerlingen te bevorderen en leidde tot meer motivatie voor literatuuronderwijs.

13:00 - 14:00
Deelsessie 2
Online

In deze workshop bekijkt u de didactische principes: thematisch werken rondom korte verhalen, interne dialogen met en externe dialogen over die verhalen leren aangaan, en leeservaringen opmerken als verbeelding, inleving, en bewustwording van taal en stijl, gekoppeld aan het hanteren van het literaire begrippenapparaat. U ervaart enkele werkvormen aan den lijve en ontdekt hoe u de didactische principes met kleine ingrepen in uw eigen lespraktijk kunt inzetten.

Deel deze pagina: