Literatuurgeschiedenis(.nl) in de toekomst

Met Jacqueline Bel en Miriam Piters

Onderwijs in de literatuurgeschiedenis kan leraren Nederlands nogal eens voor uitdagingen stellen. Literatuurgeschiedenis.nl is daarbij een digitaal hulpmiddel: deze website biedt gedegen achtergrondinformatie bij literair erfgoed door de eeuwen heen. De Koninklijke Bibliotheek en de Taalunie hebben besloten deze website samen met Nederlandse en Vlaamse neerlandici, vakdidactici en leraren te actualiseren en vernieuwen.

14:15 - 15:00
Deelsessie 3
Online

Deel deze pagina: