Literatuur geschiedenis(.nl) in de toekomst

Met Jacqueline Bel en Miriam Piters

Onderwijs in de literatuurgeschiedenis kan leraren Nederlands nogal eens voor uitdagingen stellen. Literatuurgeschiedenis.nl is daarbij een digitaal hulpmiddel: deze website biedt gedegen achtergrondinformatie bij literair erfgoed door de eeuwen heen. De Koninklijke Bibliotheek en de Taalunie hebben besloten deze website samen met Nederlandse en Vlaamse neerlandici, vakdidactici en leraren te gaan actualiseren en vernieuwen.

-
Deelsessie 2
Locatie wordt later bekendgemaakt

In deze deelsessie stellen we de nieuwe website aan u voor en hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Jacqueline Bel en docent Nederlands Miriam Piters bieden nieuwe inzichten in de literatuurgeschiedenis en de educatieve mogelijkheden daarbij.

Deel deze pagina: