LêsNo

Met Halbe Piter Claus (Omrop Fryslân)

Hoe betrek je jongeren in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs actief bij onderwerpen zoals groepsdruk, alcoholgebruik en (homo)seksualiteit? Welke social media-formats en informatievaardigheden sluiten goed aan bij de belevingswereld van deze jonge doelgroep en hoe kunnen we die inzetten om ze te laten lezen, praten en nadenken over deze maatschappelijk relevante thema’s in een vrijwillige context?

14:15 - 15:00
Deelsessie 3
Online

Dit is Omrop Fryslân binnen het leesbevorderingsproject LêsNo (LeesNu) succesvol gelukt met de prijswinnende transmediale ‘vlog-detective’ Jennifer to the Max en het bij behorend boek Sex to the Max geschreven door Bart Kingma. In samenwerking met Afûk, Cedin, Fers, Stichting Lezen, GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord-Nederland lukte het om een grote groep jongeren tussen de 12 en 16 jaar te bereiken met educatieve content en deze jongeren ook daadwerkelijk in ‘beweging’ te krijgen. Het resultaat was; participatie en een positieve leeservaring. Bij het totaalpakket ‘To the Max’ hoort een lesbrief die te gebruiken is voor de les Frysk maar ook voor mentorlessen wanneer die lessen worden gegeven door GGD 12+ jeugdverpleegkundigen die op elke school aanwezig zijn. De belangrijkste doelstellingen van To the Max waren het bevorderen van een positieve houding ten opzichte van de Friese taal, het opdoen van een positieve leeservaring en het bespreekbaar maken van relevante thema’s voor de doelgroep.

Deel deze pagina: