Kritisch denken in het literatuuronderwijs

Met Gepco de Jong

Een verruiming van de aandacht voor kritisch denken in het vwo is noodzakelijk. Niet alleen vanwege de aanhoudende problematiek rond de aansluiting tussen vwo en universiteit, maar ook om leerlingen wegwijs te maken in een samenleving waarin populisme en het uit-de-heup-geschoten oordeel een steeds prominentere plaats lijken in te nemen. Literatuuronderwijs is een formidabele omgeving om kritisch denken te integreren: de leerling kan alle niveaus doorlopen waarin kritisch denken zich manifesteert en reflecteert systematisch op de manier waarop het individuele denkproces is verlopen. Zo werkt de leerling aan zijn persoonsvorming, krijgt hij een dieper inzicht in de literaire tekst en worden academische vaardigheden in een vroeg stadium ingezet.

14:15 - 15:00
Deelsessie 3
Online

De vraag is wat kritisch denken exact inhoudt, de logische vervolgvraag adresseert de manier waarop dit denken praktisch kan worden ingezet in het literatuuronderwijs: hoe laat ik klas V5C op dinsdag het vijfde uur kritisch denken over ‘Uit het leven van een hond’? Door gebruik te maken van een op wetenschappelijke basis ontworpen, gebruikersvriendelijk model kan de docent kritisch denken efficiënt toepassen. Een op de praktijkgerichte presentatie laat zien welke leeropbrengst de docent mag verwachten.

Over Gepco de Jong

Met eenendertig jaar onderwijservaring achter de kiezen geeft Gepco de Jong les in de vwo-bovenbouw van het Sint-Odulphuslyceum in Tilburg. Naast lesgeven en een vuistvol plezierige neventaken neemt hij deel aan een AOS-onderzoek en een PLG-onderzoek vanuit Tilburg University, waarin een betere toepassing van academische vaardigheden in havo en vwo centraal staat. Ten slotte dient hij in september 2020, onder de bezielende begeleiding van Yra van Dijk, Sander Bax en Rian Aarts, een promotievoorstel in bij NWO met de niet geheel verrassende titel: kritisch denken in het literatuuronderwijs.

Deel deze pagina: