Jeugdliteratuur didactiek volgens De Leescyclus

Met Iris Kamp en Yvette Jansen

Omdat het lezen van fictie een positieve bijdrage levert aan de literaire competentie van leerlingen, aan hun taalvaardigheid, hun kennis van zichzelf (ook als lezer) en de wereld, aan hun verbeeldingskracht, inlevingsvermogen en creativiteit verdient jeugdliteratuuronderwijs een belangrijke plaats binnen het schoolvak Nederlands.

Maar hoe worden leerlingen enthousiaste lezers?

13:00 - 14:00
Deelsessie 2
Online

In de workshop lieten Iris Kamp en Yvette Jansen, twee auteurs van het handboek Jeugdliteratuur & Didactiek. Handboek voor vo en mbo (2019), het didactische model De Leescyclus ervaren. De Leescyclus is o.a. door hen ontwikkeld en staat centraal in deel twee van het boek. Dit didactische model helpt de lessen zo in te richten dat de leerlingen gestimuleerd worden te gaan lezen en blijven lezen.

Deel deze pagina: