Schrijfonderwijs over schrijven

Hoe schrijfonderwijs over schrijven ook de lezer helpt.

13:00 - 14:00
Deelsessie 2
Van Beuningen Zaal

Veel van het huidige schrijfonderwijs bij het schoolvak Nederlands gaat over het goed leren plannen van je schrijfproces, en het goed evalueren en herschrijven van het resultaat van je schrijfproces. Maar wat gebeurt er in de meest geheimzinnige fase van het schrijfproces zelf, als je echt gaat schrijven? In het project Schrjfakademie.nl ontwikkelen we oefeningen die je helpen je taal, creativiteit en waarnemingsvermogen als schrijver te benutten omwille van dat schrijven. En die als schrijver laten kijken naar wat anderen al schreven: hoe kun je daar gebruik van maken, welke vormen (genres) zijn er al om je in te uiten? Dergelijk schrijfonderwijs verbindt leerlingen om een andere manier met wat er al geschreven is, en daagt ze uit schrijver onder de schrijvers te worden, door te lezen zoals alleen een schrijver dat kan. We presenteren in deze workshop onze visie op lees- en schrijfonderwijs, en maken je vertrouwd met schrijfonderwijs dat je ook lezers op weg helpt.

Deel deze pagina: