Oude teksten voor jonge lezers

Aan de slag met historische teksten in onder- en bovenbouw

Rob Arts (links) & Bart Grietens (rechts)
14:15 - 15:00
Deelsessie 3
Van Rijckevorsel Zaal

Wat is het verschil tussen een les over Reinaert voor de brugklas en voor de bovenbouw? Welke teksten zijn stimulerend, interessant en uitdagend voor eerste-, tweede- en derdeklassers, van alle niveaus? Welke materialen en bronnen kun je gebruiken om je eigen literatuurlessen vorm te geven? In deze workshop van Literatuurgeschiedenis.org en Klassiekers in de klas krijg je inzicht in de succescriteria voor het ontwikkelen van een literatuurles, voor leerlingen van 12-18, van alle niveaus.

Voor veel havo- en vwo-leerlingen komt het lezen van historische teksten in de bovenbouw te plotseling. Ze hebben nog niet de vaardigheden in huis om betekenis te geven aan een tekst die ver van ze afstaat. Dit is te ondervangen door vanaf klas 1 met oude teksten aan de slag te gaan. Juist door de grote afstand tussen leerling en tekst biedt de historische letterkunde gelegenheid om het leren praten over teksten vorm te geven.

In deze workshop van Literatuurgeschiedenis.org en Klassiekers in de klas maak je kennis met een scala aan kant-en-klare lessenreeksen en de diverse bronnen die online beschikbaar zijn, maar ga je ook zelf aan de slag met het didactiseren van oude teksten.

Deel deze pagina: