Leesportfolio

“Je kunt vrijwel elk kind behoorlijk laten lezen, maar het gaat niet vanzelf. Die inspanning nalaten, omdat kinderen het niet leuk vinden, er niet goed in zijn en het later toch niet nodig zouden hebben, is verwaarlozing”, schrijft Aleid Truijens in de Volkskrant (6-9-22).

14:15 - 15:00
Deelsessie 3
Ruys Zaal

Op het Mundus College in Amsterdam (VMBO/PRO/ISK) is die inspanning enorm, er is een breed taal-/leesbeleid opgezet. Van de leerlingen wordt geëist dat ze lezen. Alleen het oude leesdossier met boekverslagen is op de schop gegaan. Met de nieuwe inzichten omtrent leesmotivatie heeft Monique Castenmiller (hoofd mediatheek/coördinator leesbevordering) het voortouw genomen om samen met de vakgroepen NL de geestdodende leesdossiers om te vormen tot een enthousiasmeren leesportfolio, waarin o.a. nieuwe vormen van leeservaringen delen , zoals d.m.v. Booktok, gebruikt worden door de leerlingen. Ook alle leesbevorderende programma’s die in ieder leerjaar plaatsvinden komen terug in het leesportfolio.

Zo is het leesdossier een leesportfolio geworden, waarmee leerlingen in vier jaar een schat aan leeservaringen verzamelen waar zij tijdens het schoolexamen Nederlands een gesprek over voeren. Dat gaat níet meer over controlevragen of de boeken gelezen zijn, wél over wat voor soort lezer je bent geworden.

In deze workshop maak je kennis met de leesdossiers nieuwe stijl, en de achterliggende ideeën. Ook wordt de rol van de mediathecaris besproken, die hierbij het initiatief kan nemen binnen school.

Deel deze pagina: