Lang leve de biblio-/mediathecaris

Een lofrede met aanloop op de stille krachten op school

11:00 - 12:00
Deelsessie 1
Ruys Zaal

Lees!ambassadeur Lidewijde Paris laat in een interactieve lees!workshop de zaal beleven hoe ons hoofd werkt & hoe we lezen. Ze legt uit waarom het van belang is dat te weten nu onder boeken ook luisterboeken worden verstaan en onder teksten ook spoken word. En hoe kunnen biblio- & mediathecarissen daar rekening mee houden? Daarna neemt ze de kans te baat om een heuse lofrede op de bibliothecarissen en mediathecarissen te houden. Ze vormen een bijzondere – vaak minder zichtbare – soort op een school. Ze zitten tussen directie en docenten in. Vaak moeten ze uitvoeren wat de docenten willen of wat de directie heeft bepaald. Maar Lidewijde ziet in hen een stille kracht niet nooit als vanzelfsprekend gezien mag worden.

Lidewijde Paris hing in 2016 na 25 jaar uitgeversvak haar uitgeverspet aan de wilgen en startte met De Lees!ambassade. Ze doet alles om het lezen van literatuur op een toegankelijke en onderhoudende manier aan de man te brengen. Haar Hoe lees ik? is een kleine bestseller en haar boek Een gedicht is ook maar een ding… wordt algemeen als een verfrissende benadering gezien van de Nederlandse poëzie. Ze bespreekt boeken voor Max Nieuwsweekend op NPO radio 1, geeft cursussen aan de HOVO en heeft in drie steden een filmprogramma Hoe lees ik een film?

Deel deze pagina: