Kijken door een jongerenbril

Hoe onderzoek je met leerlingen representaties van adolescentie in YA-romans?

11:00 - 12:00
Deelsessie 1
Plate Zaal

Young adult literatuur richt zich op een publiek van jongeren en wordt in het voortgezet onderwijs onder meer gewaardeerd vanwege haar brug- en spiegelfunctie: young adult romans kunnen de stap naar volwassenenliteratuur vergemakkelijken en zorgen voor herkenning, omdat de verhalen worden verteld vanuit het perspectief van een adolescent en thema’s behandelen die voor jongeren van belang zijn. In zulke romans circuleren allerlei ideeën over de adolescentie, die van invloed zijn op onze denkbeelden over deze levensfase. Jongeren bevinden zich bijvoorbeeld in een staat van ontwikkeling, zoeken grenzen op en zetten zich af tegen hun omgeving. Tegelijkertijd worden ze symbolisch gezien als ‘hoop voor de toekomst’.

In deze sessie wordt een werkvorm gepresenteerd waarin leerlingen onderzoek doen naar representaties van adolescentie in YA-romans. Hoe wordt de fase waarin zij zich bevinden verbeeld in romans die voor hen bedoeld zijn? Die vraag vormt het startpunt voor een benadering van literaire analyse waarbij wordt gekeken door een zogenaamde ‘jongerenbril’. Linda Ackermans neemt je mee langs de uitgangspunten van de jongerenbril, geeft concrete voorbeelden aan de hand van enkele YA-romans en reikt handvatten aan om leerlingen actief aan de slag te laten gaan met young adult literatuur.

Deel deze pagina: