Praten over romanfragmenten in de klas

Binnen de literatuurles kan meer ruimte gemaakt worden voor een lezersgerichte, inhoudsvolle bespreking van gezamenlijk gelezen literatuur: door de bespreking van echte lezersvragen, het uitwisselen van leeservaringen, het vergelijken van verschillende interpretaties en oordelen.

11:00 - 12:00
Deelsessie 1
Mees Zaal

De werkgroep ‘Praten over romanfragmenten’ ontwikkelde speciaal hiervoor lesmateriaal: met fragmenten uit moderne romans die binnen een lesuur klassikaal te lezen en te bespreken zijn en met vragen die een open klassengesprek over de inhoud van de gelezen fragmenten kunnen bevorderen. Hans Goosen presenteert in deze sessie het project ‘Praten over romanfragmenten’, het bijbehorende lesmateriaal én nieuwe videofragmenten van groepsgesprekken van leerlingen. De overwegingen en ervaringen van de werkgroep bij het maken van het lesmateriaal en reacties van leerlingen bij de opdrachten komen ook aan bod.

Hans Goosen is voorzitter van de werkgroep ‘Praten over romanfragmenten’. Hij werkte voorheen als docent Nederlands op het St.-Odulphuslyceum in Tilburg en als vakdidacticus op de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Hij was als lid van de Vakontwikkelgroep Nederlands betrokken bij de voorstellen voor de nieuwe examenprogramma’s voor de Tweede Fase. Hij is medeauteur van de methode Taaldomein 2e fase havo en vwo. Als projectleider van het netwerk van OMO-docenten Nederlands richtte hij zich op de invoering van het schrijfdossier en het nieuwe schoolexamen gedocumenteerd schrijven. In 2015 kwam de werkgroep tot stand samen met zes andere docenten Nederlands.

Deel deze pagina: