Dyslexie in het literatuuronderwijs

Zwakke lezers/dyslectici lezen doorgaans niet graag. Dit terwijl zij juist meer zouden moeten lezen dan goede lezers om tot een adequaat leesniveau te komen. In deze workshop gaan deelnemers met elkaar aan de slag over de vraag op welke wijze kinder- en jeugdliteratuur in de praktijk gebruikt kunnen worden om moeilijke lezers aan het lezen te krijgen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: welke boeken zijn geschikt en waarom? wat is de rol van gesproken boeken? En hoe stimuleren we in de klas de sociale aspecten van leesmotivatie?

11:00 - 12:00
Deelsessie 1
Schadee Zaal

Anneke Smits legt in deze workshop de verbinding tussen praktijkervaring en wetenschappelijke achtergronden.

Anneke Smits is als hoofddocent verbonden aan de masteropleiding Special Educational Needs van Hogeschool Windesheim. Ook schrijft zij regelmatig artikelen over literatuur- en leesonderwijs op haar blog Geletterdheid en schoolsuccessen, samen met Erna van Koeven.

Deel deze pagina: